Quy trình khử trùng silo

Silo là hệ thống bồn chứa nguyên liệu bảo quản có tính đặc thù riêng, các công ty có lương nông sản trừ lớn thường được sử dụng hệ thống Silo để chứa đựng hàng hóa với mục tiêu giải quyết về áp lực mặt bằng, thuận tiễn cho tự động hóa trong sản xuất.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong quá trình  bảo quan hàng hóa sẽ có các đối tượng dịch hại xâm nhiễm, gây hại làm hao hụt. Việc phòng trừ các đối tượng dịch hại như thế nào? Công việc đó không phải công ty, nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có năng lực để đáp ứng yêu cầu. Vì việc xử lý khử trùng trong Silo, đòi hỏi một đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong việc xử lý khử trùng hàng hóa bảo quản.