Âu Châu triển khai đào tạo kiến thức cho đội ngũ kĩ thuật viên.

Nhằm mục đích nâng cao tay nghề cho đội ngũ kĩ thuật viên, hiểu thêm về thói quen đặc điểm của các loại động vật và côn trùng gây hại. Ngày 26/08/2020 Âu Châu đã triển khai chương trình đào tạo PCO (côn trùng và động vật gây hại) cho đội ngũ kĩ thuật viên. Âu Châu đã đào tạo bài bản, các kĩ thuật viên được thực hành thực tế ngay trong quá trình đào tạo, giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được kĩ thuật kiểm soát côn trùng và dịch hại.

Dịch vụ của chúng tôi đều là các chuyên gia được đào tạo Khóa Sử dụng Thuốc diệt côn trùng dịch hại, Đào tạo Kiểm soát Côn trùng dịch hại, Đào tạo Thực hành An toàn, được các cơ quan nhà nước và công ty Âu Châu cấp giấy chứng nhận.
Nhân viên kỹ thuật Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp các chương trình đào tạo liên tục, gồm các kỹ năng tổng hợp và đào tạo tại chỗ có chứng nhận, nhằm bảo đảm kiến thức của họ được cập nhật.Nhân viên được tham gia nhiều khóa đào tạo toàn diện và cập nhật các biện pháp kiểm soát côn trùng dịch hại mới nhất, giúp họ sử dụng đúng phương pháp kiểm soát côn trùng dịch hại.Hiểu biết của nhân viên về hành vi của côn trùng dịch hại giúp họ nhận biết các khu vực dễ bị côn trùng dịch hại tấn công, tạo điều kiện cho họ đưa ra các khuyến cáo chủ động cho khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro bị côn trùng dịch hại tấn công, nhân viên đều tuân thủ chính sách Sức khỏe và An toàn của Rentokil, giúp họ cung cấp cho khách hàng phương pháp diệt côn trùng dịch hại an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *