Mèo hoang bản chất là mèo nhà đã trở lại sống trong môi trường tự nhiên. Chúng có thể là những con mèo nhà đi hoang hoặc bị chủ bỏ rơi; hoặc là những con mèo thuộc giống mèo nhà nhưng sinh ra, lớn lên hoàn toàn trong môi trường “hoang” không phải nuôi nhốt.

Mèo hoang có thể gây hại cho hệ sinh thái của tự nhiên do việc ăn thịt các loài bản địa; truyền dịch bệnh, và gây hại rất lớn đến các công ty sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc,…

Phương pháp kiểm soát – tiêu diệt

Quy trình

Bước 1: Khảo sát: vị trí, mật độ, mức độ phá hại của mèo,…để xác định nguồn phát sinh và xây dựng phương án kiểm soát hiệu quả và phù hợp nhất.

Bước 2: Chuẩn bị: xây dựng phương án kiểm soát; trên phương án đã thể hiện đầy đủ số liệu về khối lượng, diện tích, vị trí và phương pháp xử lý. Dựa vào đó viết danh sách liệt kê tất cả trang thiết bị, hóa chất cần thiết phục vụ cho công việc xử lý.

Bước 3: Thực hiện

    • Dùng các loại bẫy: bẫy thòng lọng, lồng sắt,
    • Thuốc bả độc: Dùng bã mèo.
    • Dùng lươí ngăn, bít khe, lổi hở
    • Vệ sinh môi trường, cắt nguồn thức ăn, nước…

Bước 4: Kiểm tra – đánh giá kết quả: kiểm tra và đánh giá kết quả sau khi thực hiện. Nếu có sự cố phát sinh thì phải ngay lập tức có phương án bổ sung