Giấy chứng nhận ISO 9001-2015

Cuộc đánh giá đã được thực hiện bởi Viện tiêu chuẩn Anh (BSI Việt Nam) vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, đoàn đánh giá kết luận hệ thống của công ty Âu châu phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Website: https://europestcontrol.com.vn/
Hotline: (+84) 969 031 313

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *