Ngày 21.1.2021 Âu Châu Triển khai chương trình đánh giá ISO 9001-2015

Trong ngày 21.1.2021, Đoàn đánh giá ISO của BSI đã tới và làm việc với công ty Âu Châu.Qua quá trình đánh giá, Âu Châu đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy trình trong tiêu chuẩn ISO. Buổi đánh giá được diễn ra thành công tốt đẹp.
Đánh giá ISO 9001-2015 Âu Châu

Những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015:

Vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia đấu thầu, các quy định của pháp luật, vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường;
Cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả công việc;
Nâng cao hình ảnh, uy tín của Doanh nghiệp;
Hạn chế sai sót công việc, đưa ra cách xử lý hợp lý – kịp thời, cải tiến chất lượng công việc;
Đánh giá hiệu quả các nguồn lực trong quá trình thực hiện công việc, làm việc có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng;
Hạn chế phụ thuộc cá nhân, phân công công việc và định biên công việc một cách hợp lý;
Giúp quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả..
Là cơ sở để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ý thức nhân viên, tính tự giác – tính chuyên nghiệp;
Website: https://europestcontrol.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *