Bã diệt kiến sinh học Optigard ® AB 100

Liên hệ

Bả diệt kiến Optigard ® AB 100 – diệt kiến trong nháy mắt.
Hoạt chất trong bả, thiamethoxam, là thế hệ thứ hai của nhóm hóa chất diệt côn trùng neonicotinoid thuộc phân lớp thianicotinyl. Thiamethoxam là hoạt chất ưu việt, có khả năng kiểm soát được nhiều loài côn trùng gây hại.