THUỐC DIỆT CHUỘT BIORAT AN TOÀN CHO NGƯỜI

Liên hệ

  • BIORAT Được sản xuất bằng công nghệ vi sinh của Cuba
  • BIORAT là loại thuốc diệt chuột vô hại đối với con người, các loại súc vật và không gây ô nhiễm môi trường.
  • 98,7% thành phần của BIORAT là lúa, cùng với một loại vi khuẩn mà khi ăn, chuột sẽ bị ‘sốt thương hàn’ và chết 3 ngày sau đó.