Máy đo nồng độ khí xông trùng PH3 (Phosphine)

Liên hệ

  • Model: Uniphos 350 (M)
  • Khí đo: Phosphine (PH3)
  • Thang đo: 0 – 20 ppm
  • Độ phân giải: 0.01 ppm
  • Phương thức lấy mẫu: khuếch tán.
  • Phụ kiện: Bộ sạc, USB hướng dẫn sử dụng, phần mềm kết nối máy tính, cable kết nối máy tính để truy xuất kết quả đo.
  • Hãng sản xuất: Uniphos – Ấn Độ